50 000

     50 000 , 50 000 , . (Rade Bauk) , , , , 1 . , .  , , . , ,   .  

   →


:

50 000


.